Specialisaties team

De pedagogisch medewerksters van BSO Woodstock hebben allemaal een eigen specialisatie waarbij zij de focus leggen op een bepaald aspect van de ontwikkeling van jonge kinderen.

In onderstaand overzicht leest u hier meer over.

Onze sportdocent biedt de kinderen dagelijks sportieve activiteiten aan in onze gymzaal en/of op het buitenspeelplein. Hij/zij heeft een sportopleiding afgerond en biedt een gevarieerd sportief programma aan met bijv. touw zwaaien, boxen, trampoline springen, balanceren, werpspellen e.d. ’s middags kunnen de kinderen zich hiervoor opgeven.

Samen met de kinderen van de bso onderhoud één van de pedagogisch medewerksters de moestuin en wat is er nou leuker dan samen buiten zijn en met je handen wroeten in de aarde, zaaien, voor de plantjes zorgen en oogsten?

De kinderen leren hierdoor meer over de natuur, de soorten groenten en fruit, de seizoenen en de beestjes die in de moestuin leven. Groente en fruit uit de moestuin wordt ook gebruikt voor de kookactiviteiten.

Eén van de pedagogisch medewerksters biedt de kinderen bak-, en kookactiviteiten aan. De kinderen kunnen ’s middags ervoor kiezen om hieraan deel te nemen. We maken samen bijv. wraps, gezonde tussendoortjes, bakken koekjes of maken bladerdeeghapjes.In de vakanties is ons Woodstock restaurant geopend. De kinderen bereiden e.e.a. voor en de ouders worden uitgenodigd om in de namiddag een hapje te komen eten. Dat wordt smullen!!

Om de emotionele veiligheid op de Bso te waarborgen, vinden wij het belangrijk ervoor te zorgen dat alle kinderen die bij ons worden opgevangen door ons worden gezien en aandacht krijgen.

De mentoren zijn hiervoor verantwoordelijk, maar daarnaast heeft een van onze medewerkers zich ook gespecialiseerd in de zorg voor de stillere kinderen.

Hierbij vinden we het belangrijk de stillere kinderen en het groepsgebeuren te observeren en in gesprekken met het kind van ze te vernemen hoe zij de Bso ervaren. Samen met het kind proberen we in te spelen op zijn/haar behoeftes en interesse, te betrekken bij activiteiten en tijdens vrij spelen te stimuleren om aansluiting te vinden bij andere kinderen.

Door middel van spelletjes en activiteiten in kleine groepjes proberen we de kinderen die wat meer op de achtergrond aanwezig zijn,  de ruimte te geven zich te uiten, initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te nemen en voor zichzelf op te komen.

Maandelijks vergadert één van de pedagogisch medewerksters met een aantal oudere kinderen van de bso. Tijdens de vergadering kunnen kinderen aangeven wat zij bijv. graag zouden willen aanschaffen voor de bso, welke uitjes of activiteiten ze graag een keer zouden willen ondernemen en evalueren we bijv. de activiteiten in de vakanties. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun ideeën met ons kunnen delen en dat wij kunnen onderzoeken wat we kunnen realiseren.

Eén van de pedagogisch medewerksters biedt de kinderen wekelijks activiteiten aan in ons eigen theater. Denkt u hierbij bijv. aan improvisatie of een toneelstukje voor de ouders of kinderen. Theater stimuleert de zelfexpressie, de taalontwikkeling, het samen werken en ook op sociaal en emotioneel gebied leren zij zich beter bewegen.

Een van de medewerkers biedt de kinderen ’s middags creatieve activiteiten aan. De kinderen kunnen kiezen of zij vrij willen spelen of een bepaalde activiteit willen ondernemen. Creatieve activiteiten die worden aangeboden zijn bijv. verven, mozaïeken, kleien, plakken en knippen.

Vanaf ongeveer zeven jaar voelen kinderen zich soms te groot om naar de BSO te gaan, maar zijn ze in de meeste gevallen nog te jong om alleen vanuit school naar huis te gaan. Ook hebben wij gemerkt dat de oudere kinderen behoefte hadden aan een aparte ruimte waar zij activiteiten kunnen ondernemen met leeftijdsgenootjes. De Korenkids is hier echt geschikt voor. De kinderen kunnen ‘s middags kiezen of zij naar de Korenkids willen gaan, waar zij o.a. kunnen poolen, tafeltennissen, gamen of een gezelschapsspelletje spelen. Bij de Korenkids is er ook voldoende ruimte om huiswerk te maken. De Korenkids is gehuisvest in de naastgelegen school PCBO de Korenaar.

Al jaren het vaste adres

Woodstock is reeds jaren het vaste adres voor naschoolse opvang

Google review, Han Berger

Maaike Streng

Onze twee zonen gaan naar BSO Woodstock. Er zijn altijd

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en toekomstbestendige [...]

Gymmen

Buitenschoolse opvang Woodstock maakt iedere week op maandag, dinsdag en op vrijdag om de [...]

[dc_social_wall id="7982"]