De overheid past de beroepskrachtratio aan, zodat de buitenschoolse opvang meer kinderen mag opvang met minder pedagogisch medewerkers.

Bso Woodstock kiest er bewust voor om de beroepskrachtratio van 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen ook in 2019 voort te zetten, om de kwaliteit te blijven bieden die u van ons bent gewend.
Door onze unieke Bso met enorm veel variatie aan activiteiten en diversiteit aan ruimtes en uitstapjes (gymzaal, zwemmen, paarden verzorgen, Monkey Town), vinden wij het belangrijk om ook in 2019 ervoor te zorgen dat de kinderen met voldoende pedagogisch medewerkers worden opgevangen.