Medewerkers

Onze pedagogisch medewerksters maken het verschil! Zij zorgen ervoor dat u en uw kind zich bij ons thuis voelen en maken het verschil tussen een gewone BSO en BSO Woodstock. Onze medewerksters zijn enthousiast, gedreven en hebben hart voor de kinderen! Wij vinden het belangrijk om een geëmailleerd team te hebben (twintigers, veertigers, moeders, mbo’ers, hbo’ers) en samen te vergaderen/brainstormen over de kwaliteit van onze kinderopvang.

Ook het management heeft een Spw opleiding genoten en hebben als pedagogisch medewerkster op de groep gewerkt. Om de kinderen altijd te kunnen geven waar ze op dat moment behoefte aan hebben, ondersteunt het management dagelijks (indien nodig) de pedagogisch medewerksters op de groep.

De coördinatoren op de groepen bewaken de dagelijkse kwaliteit en informeren het management over evt. bijzonderheden.

Stagiaires

Kinderopvang Snoopy biedt stagiaires de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Op iedere groep is er dagelijks plek voor één (SPW) stagiaire. I.v.m. de rust op de groep bieden wij alleen stageplaatsen voor minimaal een half jaar. Stagiaires worden begeleidt door een vaste pedagogisch medewerkster. Stagiaires zijn te allen tijde boventallig werkzaam op de groep.

Maaike Streng

Onze twee zonen gaan naar BSO Woodstock. Er zijn altijd

Al jaren het vaste adres

Woodstock is reeds jaren het vaste adres voor naschoolse opvang

Google review, Han Berger

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en toekomstbestendige [...]

Gymmen

Buitenschoolse opvang Woodstock maakt iedere week op maandag, dinsdag en op vrijdag om de [...]

[dc_social_wall id="7982"]