Visie

Buitenschoolse opvang Woodstock is opgericht op 1 september 2001. Bso Woodstock is onderdeel van BLOS kinderopvang.

Buitenschoolse opvang Woodstock vangt kinderen op voor ouders die werken, studeren of die het belangrijk vinden dat hun kind zich sociaal ontwikkelt te midden van leeftijdgenootjes. In de loop der jaren heeft Buitenschoolse opvang Woodstock zich steeds vernieuwd en ontwikkeld en is het in Apeldoorn en omgeving een eigen plaats gaan innemen. Buitenschoolse opvang is in de loop der jaren een onderdeel van de samenleving geworden.

Op Buitenschoolse opvang Woodstock worden kinderen opgevangen van 4 jaar tot de dag dat zij het basisonderwijs verlaten. In deze belangrijke levensfase van het kind is geregeld overleg met de ouders onontbeerlijk.

De pedagogisch medewerkers (pm’ers) zijn gediplomeerd en worden bij Woodstock opgeleid tot verdere ontwikkeling van specifieke kundigheden, zoals een groot inlevingsvermogen in de gevoelens van ouder en kind en een consequente benadering van de kinderen.

Buitenschoolse opvang Woodstock hecht ook veel waarde aan het begeleiden van de kinderen in hun sociale ontwikkeling. Ouders die ervoor open staan, kunnen een beroep doen op de pm’ers voor advies en steun bij de opvoeding van hun kind.

Op Buitenschoolse opvang Woodstock vinden wij het belangrijk dat de opvang geen verlengde is van de schooldag. Woodstock is een buitenschoolse opvang waar kinderen op een leuke en veilige manier en in een huiselijke omgeving hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Tijd waarin kinderen vrij kunnen spelen, zonder verplichtingen. Zij kunnen zelf kiezen in welk van de 7 ruimtes zij gaan spelen (crea-ruimte, huiskamer, speelkamer, computerkamer, speelhal, lounge ruimte, tafeltennis/airhockey of theaterruimte) of buiten in het Bon Bini Dorp, de moestuin of buitenspeelplaats). De ruimtes nodigen de kinderen uit tot verschillende activiteiten.

De pm’ers houden wel toezicht en bieden (indien de kinderen dit wensen) variërende activiteiten aan. Geregeld wordt ervoor gekozen om uitstapjes te maken. Dat kunnen kleine uitstapjes zijn, bijvoorbeeld naar het park om te voetballen of te picknicken, maar het kunnen ook grotere uitstapjes zijn, zoals naar een binnenspeeltuin, schaatsen, musea etc. Vooral in vakantieperiodes worden dagelijks uitstapjes gemaakt.

Uitgangspunt in ons werk is dat het kind centraal staat, met zijn eigen ontwikkelingsdrang en mogelijkheden. Kinderen krijgen bij Buitenschoolse opvang Woodstock de ruimte en gelegenheid om dit in hun eigen tempo te doen.

Het kan bij ons rekenen op een liefdevolle en vertrouwde opvang tijdens die uren dat ouders daarvoor zelf niet beschikbaar zijn. Een kind ontwikkelt zich het beste in een veilige en vertrouwde omgeving. Het is een taak van de pm’ers  om een dergelijke sfeer te creëren. Daarnaast zorgen de pm’ers voor een omgeving waar kinderen alles kunnen ontdekken en gestimuleerd worden tot ontwikkeling.

Maaike Streng

Onze twee zonen gaan naar BSO Woodstock. Er zijn altijd

Al jaren het vaste adres

Woodstock is reeds jaren het vaste adres voor naschoolse opvang

Google review, Han Berger

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en toekomstbestendige [...]

Gymmen

Buitenschoolse opvang Woodstock maakt iedere week op maandag, dinsdag en op vrijdag om de [...]

[dc_social_wall id="7982"]