Lichamelijke ontwikkeling en zelfstandigheid

De lichamelijke ontwikkeling is onder te verdelen in twee gebieden:

  • Grove motoriek
  • Fijne motoriek

Grove motoriek

Onder grove motoriek worden bewegingen bedoeld waarbij het gehele lichaam in actie is. Bijvoorbeeld fietsen, klimmen en rennen. O.a. op ons speelplein, in de speelhal en in de gymzaal is hier volop de gelegenheid voor. Wij beschikken over diverse spelmaterialen om de lichamelijke ontwikkeling te stimuleren (skelter, fietsen, voetbal, softbalspullen, duikelrekjes, schommels e.d.) Op de bso hebben wij ook een Wii waar actieve spelletjes op worden gespeeld.

Fijne motoriek

Onder de fijne motoriek vallen de activiteiten waarbij vooral zittend met de handen wordt gewerkt. De pedagogisch medewerksters zijn opgeleid in het voorbereiden, aanbieden van knutselactiviteiten en om de kinderen te ondersteunen bij het eigen maken van knippen, plakken en kleien. Ook zijn er op Buitenschoolse opvang Woodstock gezelschapsspelletjes, lego e.d. aanwezig die de fijne motoriek stimuleert.

Wij vinden het belangrijk de kinderen variërende activiteiten aan te bieden die de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren. De bso coördinator stelt een activiteitenplanning samen waarbij diverse ontwikkelingsgebieden zoals de motoriek, fantasie en sociaal emotionele ontwikkeling aan bod komen.

Zelfstandigheid stimuleren

De zelfstandigheid van de kinderen wordt gestimuleerd door de kinderen zelf keuzes te laten maken. Ze mogen zelf beslissen wanneer ze wat willen drinken, wat voor fruit ze willen, in welke ruimte ze willen spelen en of ze mee willen op uitstapje naar bijvoorbeeld het park/museum. Tevens worden de kinderen ook gestimuleerd om zelf hun schoenen uit -en aan te doen en hun spulletjes weer op te ruimen na gebruik.

Maaike Streng

Onze twee zonen gaan naar BSO Woodstock. Er zijn altijd

Al jaren het vaste adres

Woodstock is reeds jaren het vaste adres voor naschoolse opvang

Google review, Han Berger

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en toekomstbestendige [...]

Gymmen

Buitenschoolse opvang Woodstock maakt iedere week op maandag, dinsdag en op vrijdag om de [...]

[dc_social_wall id="7982"]