Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op Woodstock vinden we het belangrijk dat de kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan. Samen te spelen en te delen, rekening houden met elkaar en elkaar te accepteren en te respecteren.

Wij stimuleren dit door de kinderen te leren en te stimuleren hun verlangens onder woorden te brengen. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de Kinderraad.

Ook door middel van gesprekken, activiteiten en een goed voorbeeld wordt dit gestimuleerd. De medewerkers zijn zich ervan bewust dat zij een voorbeeldfunctie hebben en zij houden hier rekening mee in hun gedragingen tijdens de contacten met de kinderen.

Er wordt met de kinderen geknuffeld en gestoeid. Het ene kind heeft hier meer behoefte aan dan het andere kind. De pm‘ers houden hier rekening mee. Lichamelijk contact (attachment) is voor de kinderen heel belangrijk, bijv. het troosten na verdriet, knuffelen bij het weggaan, even op schoot zitten als ze uit school komen. Het geeft het kind een gevoel van geborgenheid.


Maaike Streng

Onze twee zonen gaan naar BSO Woodstock. Er zijn altijd

Al jaren het vaste adres

Woodstock is reeds jaren het vaste adres voor naschoolse opvang

Google review, Han Berger

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en toekomstbestendige [...]

Gymmen

Buitenschoolse opvang Woodstock maakt iedere week op maandag, dinsdag en op vrijdag om de [...]

[dc_social_wall id="7982"]