Theater en creativiteit op Buitenschoolse opvang Woodstock

Theater stimuleert de zelfexpressie van kinderen, bevordert hun taalontwikkeling, ze leren samen te werken (toneel), zich te presenteren en leren op sociaal en emotioneel gebied beter te bewegen waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen. Onder begeleiding van één van onze pedagogisch medewerkers worden er toneelstukjes bedacht en gepresenteerd aan de groep/ouders en worden er improvisatieoefeningen gedaan in ons eigen theater.

Ontwikkeling op creatief gebied

Kinderen zijn erg creatief, dit merken wij doordat ze rollenspellen spelen die ze zelf bedenken. Ze maken vaak gebruik van verkleedkleren en speelmateriaal zoals wandelwagen, poppenbedje, keukentje en serviesgoed. Wij vinden het belangrijk om kinderen de ruimte te geven om zichzelf te ontplooien en hun fantasie te gebruiken.

Woodstock is een vrijetijdsbesteding en de kinderen worden wel gestimuleerd, maar niet gedwongen om aan een activiteit deel te nemen. Ze worden vrijgelaten in hun spelkeuze, indien nodig worden ze hierbij geholpen door de leidsters.

Maaike Streng

Onze twee zonen gaan naar BSO Woodstock. Er zijn altijd

Al jaren het vaste adres

Woodstock is reeds jaren het vaste adres voor naschoolse opvang

Google review, Han Berger

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en toekomstbestendige [...]

Protocol heropening

In dit protocol worden de praktische aspecten en regels beschreven met betrekking tot veiligheid [...]